top of page

Werkwijze

Verloop van de therapie

Een psychotherapeutisch proces start met één of meerdere intakegesprekken. Deze zijn bedoeld om kennis te maken, om je hulpvraag uit te klaren, om een zicht te krijgen op je doelstellingen en verwachtingen. Indien nodig wordt er een doorverwijzing besproken, om ten volle tegemoet te komen aan jouw nood.

Een therapiesessie duurt vijftig minuten. Doorgaans is een wekelijks engagement nodig om intensief en diepgaand aan je problemen te kunnen werken. Maar in overleg wordt de duur en frequentie van therapie gedurende het traject afgestemd op jouw noden en mogelijkheden. Op regelmatige basis wordt het therapietraject geëvalueerd en waar nodig, bijgestuurd, afgerond of geïntensifieerd.

Therapie biedt geen instant oplossing aan. Het is een proces van samen zoeken en dit vraagt zowel van jou als mij inzet en betrokkenheid. Therapie is een investering in jezelf, met als doel dat je hier in je verdere leven nog de vruchten van zal plukken.

Met eventuele verwijzers (huisarts, psychiater, psycholoog) kan - énkel mits jouw goedkeuring - overleg worden gepleegd. Ik ben strikt verbonden aan het beroepsgeheim.

  

Tarieven

______________________________

Individuele psychotherapie: 60 euro (50min) - 65 euro (60min)

 

Relatietherapie: 75 euro

Gezinspsychotherapie: 75 euro

Verslag: 30 euro

Psychotherapie vraagt tijd en de vraag is groot. Om ervoor te zorgen dat iedereen de nodige tijd krijgt, vraag ik om de gemaakte afspraak na te komen. Een afspraak dient ten laatste 48u op voorhand geannuleerd te worden. Lukt het je om de een of andere reden niet om dit binnen de 48 uur te doen, dan wordt de (laattijdig of niet) geannuleerde sessie alsnog volledig aangerekend.

Mutualiteiten voorzien een beperkte terugbetaling voor een vastgelegd aantal sessies. Dit verschilt naargelang de mutualiteit waarbij je bent aangesloten. Breng het nodige document voor terugbetaling mee naar de consultatie. 

0499/29.77.03
bottom of page