top of page
Magnified Grass

Voor wie?

Wie is gebaat bij psychotherapie?

Het aanbod bestaat uit gesprekstherapie voor adolescenten (14+) en volwassenen.

Psychotherapie kan een zinvolle behandelmethode zijn, als je worstelt met klachten of moeilijkheden die je niet zelf of met behulp van familie of vrienden kunt oplossen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Emotionele moeilijkheden: angst, depressie, verlies, trauma, …

  • Stressklachten, burn-out, chronische vermoeidheid, lichamelijke klachten zonder aanwijsbare lichamelijke oorzaak, …

  • Vruchtbaarheidsproblemen, begeleiding bij fertiliteit, ongewenst kinderloos, ...

  • Pre- en post-natale depressie

  • Dwangklachten, eetproblemen, slaapproblemen, …

  • Relationele problemen, gebrek aan zelfvertrouwen, identiteitsvragen, assertiviteitsproblemen, …

  • Zingevingsproblemen, gevoel vast te lopen in je leven, …

Verloop van de therapie

Een psychotherapeutisch proces start met één of meerdere intakegesprekken. Deze zijn bedoeld om kennis te maken, om je hulpvraag uit te klaren, om een zicht te krijgen op je doelstellingen en verwachtingen. Indien nodig wordt er een doorverwijzing besproken, om ten volle tegemoet te komen aan jouw nood.

Een therapiesessie duurt vijftig minuten. Doorgaans is een wekelijks engagement nodig om intensief en diepgaand aan je problemen te kunnen werken. Maar in overleg wordt de duur en frequentie van therapie gedurende het traject afgestemd op jouw noden en mogelijkheden. Op regelmatige basis wordt het therapietraject geëvalueerd en waar nodig, bijgestuurd, afgerond of geïntensifieerd.

Met eventuele verwijzers (huisarts, psychiater, psycholoog) kan - mits jouw goedkeuring - overleg worden gepleegd. 

My Approach
bottom of page