top of page

Waarom psychotherapie?
________

In de praktijk kan je terecht als je hulp zoekt om bepaalde aspecten in je leven te veranderen. Aspecten (werk, relatie met jezelf of anderen, je verleden of eigen functioneren) die je belemmeren van een vrij en gelukkig gevoel. Dit kunnen concrete problemen, klachten of moeilijkheden zijn die je via psychotherapie wil verminderen, doen opklaren of beter hanteerbaar maken. Maar ook meer algemene identiteitsvragen kunnen aan bod komen, zoals: 'Wat maakt wie ik ben als persoon?' 'Hoe word ik bepaald door elementen uit mijn verleden?' 'Op welke manier kan ik het heden meer in eigen handen nemen?' 'Hoe kan ik groeien in contact met mezelf en in relatie met anderen?' 'Op welke wijze kan ik emoties leren gebruiken als leidraad doorheen mijn leven?' 'Wat maakt dat ik mij niet vrij en gelukkig voel?'...

Door gesprektherapie kan je meer inzicht krijgen in je problemen en deze anders leren aan te pakken of te benaderen. Hierbij word je begeleid in het eventueel verwerken van pijnlijke ervaringen en moeilijke emoties. Je wordt uitgenodigd stil te staan bij jezelf en bij de hindernissen die je beletten om je goed te voelen. Wat kan veranderen is vaak niet zozeer de feiten of de mensen in je omgeving, maar wel de manier waarop jij ermee omgaat. Tijdens de sessies word je gestimuleerd in het vinden van eigen oplossingen en het maken van eigen, authentieke keuzes. Therapie focust niet enkel op 'moeilijkheden', maar ook op het ontdekken van nieuwe 'mogelijkheden'. Hierdoor verwerf je opnieuw ‘vrijheid’ en win je aan draagkracht en veerkracht in het omgaan met anderen en met jezelf.

Kortom, binnen therapie staan we 'stil' met als doel opnieuw in 'beweging' te geraken. Doorheen de gesprekken gaan we aan de slag met aspecten in het leven die je graag wil veranderen. Bij de dingen die jouw leven (opnieuw) zin geven.

bottom of page