top of page
Magnified Grass

Karen

De Baere

Psychologe - Psychotherapeute

Ik ben afgestudeerd als Licentiaat in de Psychologie met afstudeerrichting klinische psychologie (2004, K.U.Leuven). Omdat ik als meer geschoold psychotherapeute wilde werken, volgde ik tevens een postgraduaatopleiding in de Cliëntgerichte en Experiëntiële Psychotherapie (2007, K.U.Leuven).

Naast mijn opleiding ben ik ook als mens geïnteresseerd in mensen en biedt het op weg gaan mét mensen mij de grootste voldoening. Zin-vol toch als je hier dagelijks in de praktijk mee aan de slag kan gaan?

Je vindt mij terug op de lijst van de erkende psychologen, bijgehouden door de psychologencommissie, onder het erkenningsnummer 812111851 (visumnummer 294172). Tevens ben ik aangesloten bij de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) en de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC). 

Waarom psychotherapie?

In de praktijk kan je terecht als je hulp zoekt om bepaalde aspecten in je leven te veranderen. Aspecten (werk, relatie met jezelf of anderen, je verleden of eigen functioneren) die je belemmeren van een vrij en gelukkig gevoel. Dit kunnen concrete problemen, klachten of moeilijkheden zijn die je via psychotherapie wil verminderen, doen opklaren of beter hanteerbaar maken. Maar ook meer algemene identiteitsvragen kunnen aan bod komen, zoals: 'Wat maakt wie ik ben als persoon?' 'Hoe word ik bepaald door elementen uit mijn verleden?' 'Op welke manier kan ik het heden meer in eigen handen nemen?' 'Hoe kan ik groeien in contact met mezelf en in relatie met anderen?' 'Op welke wijze kan ik emoties leren gebruiken als leidraad doorheen mijn leven?' 'Wat maakt dat ik mij niet vrij en gelukkig voel?'...

Door gesprektherapie kan je meer inzicht krijgen in je problemen en deze anders leren aan te pakken of te benaderen. Hierbij word je begeleid in het eventueel verwerken van pijnlijke ervaringen en moeilijke emoties. Je wordt uitgenodigd stil te staan bij jezelf en bij de hindernissen die je beletten om je goed te voelen. Wat kan veranderen is vaak niet zozeer de feiten of de mensen in je omgeving, maar wel de manier waarop jij ermee omgaat. Tijdens de sessies word je gestimuleerd in het vinden van eigen oplossingen en het maken van eigen, authentieke keuzes. Therapie focust niet enkel op 'moeilijkheden', maar ook op het ontdekken van nieuwe 'mogelijkheden'. Hierdoor verwerf je opnieuw ‘vrijheid’ en win je aan draagkracht en veerkracht in het omgaan met anderen en met jezelf.

Kortom, binnen therapie staan we 'stil' met als doel opnieuw in 'beweging' te geraken. Doorheen de gesprekken gaan we aan de slag met aspecten in het leven die je graag wil veranderen. Bij de dingen die jouw leven (opnieuw) zin geven.

Waarom psychotherapie?

Voor wie?

Gesprekstherapie voor jongeren (14+) en volwassenen.

Het aanbod bestaat uit gesprekstherapie voor jongeren (14+) en volwassenen.

Psychotherapie kan een zinvolle behandelmethode zijn, als je worstelt met klachten of moeilijkheden die je niet zelf of met behulp van familie of vrienden kunt oplossen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Emotionele moeilijkheden: angst, depressie, verlies, trauma, …

  • Stressklachten, burn-out, chronische vermoeidheid, lichamelijke klachten zonder aanwijsbare lichamelijke oorzaak, …

  • Vruchtbaarheidsproblemen, begeleiding bij fertiliteit, ongewenst kinderloos, ...

  • Post-natale depressie

  • Dwangklachten, eetproblemen, slaapproblemen, …

  • Relationele problemen, gebrek aan zelfvertrouwen, identiteitsvragen, assertiviteitsproblemen, …

  • Zingevingsproblemen, gevoel vast te lopen in je leven, …

Werkwijze

Werkwijze

Verloop van de therapie

Een psychotherapeutisch proces start met één of meerdere intakegesprekken. Deze zijn bedoeld om kennis te maken, om je hulpvraag uit te klaren, om een zicht te krijgen op je doelstellingen en verwachtingen. Indien nodig wordt er een doorverwijzing besproken, om ten volle tegemoet te komen aan jouw nood.

Een therapiesessie duurt vijftig minuten. Doorgaans is een wekelijks engagement nodig om intensief en diepgaand aan je problemen te kunnen werken. Maar in overleg wordt de duur en frequentie van therapie gedurende het traject afgestemd op jouw noden en mogelijkheden. Op regelmatige basis wordt het therapietraject geëvalueerd en waar nodig, bijgestuurd, afgerond of geïntensifieerd.

Therapie biedt geen instant oplossing aan. Het is een proces van samen zoeken en dit vraagt zowel van jou als mij inzet en betrokkenheid. Therapie is een investering in jezelf, met als doel dat je hier in je verdere toekomst nog de vruchten van zal plukken.

Met eventuele verwijzers (huisarts, psychiater, psycholoog) kan - énkel mits jouw goedkeuring - overleg worden gepleegd. Ik ben strikt verbonden aan het beroepsgeheim.

  

Tarieven

______________________________

Individuele psychotherapie: 70 euro

Wanneer je in aanmerking komt voor het geconventioneerde tarief (ELP) betaal je 4 of 11 euro remgeld. Het tarief van 4 euro is enkel van toepassing bij personen met een verhoogde tegenmoetkoming.

Relatietherapie: 80 euro

Gezinstherapie: 80 euro

Verslag: uurtarief

Psychotherapie vraagt tijd en de vraag is groot. Om ervoor te zorgen dat iedereen de nodige tijd krijgt, vraag ik om de gemaakte afspraak na te komen. Een afspraak dient ten laatste 48u op voorhand geannuleerd te worden. Lukt het je om de een of andere reden niet om dit binnen de 48 uur te doen, dan wordt de (laattijdig of niet) geannuleerde sessie alsnog volledig aangerekend.

Mutualiteiten voorzien een beperkte terugbetaling voor een vastgelegd aantal sessies. Dit verschilt naargelang de mutualiteit waarbij je bent aangesloten. Breng het nodige document voor terugbetaling mee naar de consultatie. 

Contact

Contact

Voor bijkomende vragen of een verkennend gesprek kan je contact opnemen via het telefoonnummer van de praktijk.

Liever via een bericht? Dan kan dit via het contactformulier op de website of via mail (karendebaere@hotmail.com). 

Ik maak telkens werk van een snelle respons. 

Adres Praktijk:

Zavelstraat 1

3300 Tienen (Oplinter)

Eveneens online sessies mogelijk.

Telefoonnummer:

0499/29.77.03

Je aanmelding werd goed verstuurd. Ik contacteer je zo snel als mogelijk!

bottom of page